Pełnomocnictwo to jest niezbędnym dokumentem do prowadzenia czynności przewidzianych dla agencji celnej w imieniu klienta. Również spedytor bez posiadania tego upoważnienia nie będzie wstanie dokładnie sprawdzić stanu przesyłki gdy stwierdzi fakt jej uszkodzenia podczas odbioru jej od przewoźnika. Przy wypełnianiu tego dokumentu należy podać: miejsce i datę wystawienia, nazwę i siedzibę mocodawcy (np. pieczęć firmowa), określić charakter upoważnienia (stały, terminowy, jednorazowy), szczegółowe dane mocodawcy, oraz złożyć podpis w dwóch miejscach wraz z pieczęcią imienną. Upoważnienie podpisuje osoba mogąca składać oświadczenie woli w imieniu podmiotu który reprezentuje (właściciel, osoba wyszczególniona w RHB). Ponieważ nie można przewidzieć jakie czynności zmuszona będzie przeprowadzać agencja celna, na tym etapie nie należy określać: czy przedstawicielstwo jest bezpośrednie / pośrednie, czynności podejmowanych przez agencję celną, charakteru upoważnienia ogólny / szczególny. Agencja celna musi dysponować oryginałem upoważnienia. Prosimy o nie wypełnianie upoważnienia na papierze faksowym (termoczułym).

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony po lewej stronie.

Brak komentarzy do tej pory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pole strony jest opcja

Top