Żadnych ukrytych dopłat. Nasz klient nie płaci za SAD, SAD-bis, DWC, rewizję celną, konsultacje, itd. Przy naliczaniu prowizji nie stosujemy opłat minimum. Dzięki takiemu cennikowi nasi klienci zawsze wiedzą wcześniej ile zapłacą.

Obsługa agencji celnej (port lotniczy) Cena PLN
Odprawa celna – standard: Koszt odprawy jest stały. Nie doliczamy żadnych dopłat za SAD, SAD-bis, DWC, rewizję celną. W koszcie odprawy zawarte są również konsultacje i porady celno prawne. Dla stałych klientów agencji udzielamy również bezpłatnych konsultacji poza odprawami celnymi. 250,00
Odprawa celna – special: Dotyczy przesyłek typu VAL, PER, AVI, BROŃ, mień przesiedlenia, towarów powracających, tow. w powrotnym wywozie, procedury gospodarcze, tow. objęte pozwoleniem przywozu/wywozu, żywe zwierzęta, żywe rośliny itd. Odprawy oraz dodatkowe czynności poza I i II oddziałem towarowym celnym, zgłoszenia celne powyżej 10 pozycji taryfikacyjnych. Nie doliczamy żadnych dopłat za SAD, SAD-bis, DWC, rewizję celną. W koszcie odprawy zawarte są również konsultacje i porady celno prawne. Dla stałych klientów agencji udzielamy również bezpłatnych konsultacji poza odprawami celnymi. 350,00
Obsługa celna przesyłek pocztowych Cena PLN
Odprawa celna 150,00
Dokument SAD (bez odprawy celnej) 50,00

Klientom, z którymi mamy podpisane umowy o stałej współpracy proponujemy rabaty na odprawy celne nawet do 20 proc.

Obsługa spedycyjna (port lotniczy) Cena PLN
Operacje handlingowe: Koszt operacji ładunkowych obejmuje sprawdzenie i pobranie towaru od agenta handlingowego LGS (w tym ewentualne sporządzenie dla odbiorcy towaru protokołu szkodowego DMC), ulokowanie w magazynie celnym, udostępnienie do rewizji celnej, wywóz na rampę, załadunek środka przewozowego. Koszt operacji ładunkowych maleje wraz ze wzrostem masy przesyłki. Stawkę 0,14 PLN za kilogram osiąga się przy masie 4000,00 kg. Operacje „express handling” stosowane są w przypadku odpraw typu „express”. 0,24-0,14/1kg, minimum 65,00 pln
Prowizja wykładowa: Prowizja naliczana jest od wykładów zwrotnych na rzecz klienta. Przy rozliczeniach kartami płatniczymi prowizja wynosi 7 proc. Przy naliczaniu prowizji nie stosujemy opłat minimum. 2,5 – 4 proc.
Cesja: Naliczana jest w przypadku wydania przez odbiorcę towaru dyspozycji przekazania towaru do odprawy celnej innej agencji celnej. 150,00
Opłaty lotniskowe i magazynowe Cena PLN
Opłaty lotniskowe i magazynowe naliczane są zgodnie z tabelami i zasadami LS Sp.z.O.O. dok_pdfCENNIK LS
Odbiór i dostarczanie przesyłek w obrębie Warszawy Cena PLN
0-50kg 60,00
51-100kg 80,00
101-200kg 120,00
201-300kg 170,00
+300kg 170,00 + 60,00/100 kg

Stawki dostaw / zwózek towaru dotyczą przesyłek „general cargo” (bez RRR, VAL, ICE itp.) oraz normalno – gabarytowych.

Usługi dodatkowe Cena PLN
SAD (bez odprawy celnej) 95,00
SAD-val (bez odprawy celnej) 120,00
SAD-bis (bez odprawy celnej) 70,00
Odwołanie 100,00
Inne wnioski i pisma (bez odprawy celnej) 150,00

Przy odprawach dokonywanych przez agencję celną Cargo Helper usługi te wliczone są w cenę odprawy.

Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

Top