W przypadku wystąpienia wątpliwości co do znaczenia niektórych terminów występujących w „zleceniu”, zapraszamy do wyjaśnień znajdujących się w naszym dziale F.A.Q.

Zleceniodawca

Zleceniodawca *
Osoba kontaktowa *
Nr telefonu *
Email *

Dostawca inny niż Zleceniodawca (opcjonalne)

Osoba kontaktowa
Nr telefonu
Email
Dostawca (dokładny adres)

Odbiorca inny niż Zleceniodawca (opcjonalne)

Osoba kontaktowa
Nr telefonu
Email
Odbiorca (dokładny adres)

Typ Spedycji (opcjonalne)

Spedycja Lotnicza
Spedycja Morska
Spedycja Drogowa
Obsługa przesylki w Porcie Lotniczym
Nr AWB

Obsługa przesyłki w Porcie Kontenerowym w Gdyni (opcjonalne)

Nr kontenera i nazwa armatora
Warunki dostawy
Uzgodniona stawka frachtowa
Data gotowości towaru do odbioru
Opis towaru (rodzaj, ilość, masa, objetość)
Specjalne właściwości towaru / usługi dodatkowe

W przypadku rozpoczynania współpracy z firmą Cargo Helper, do „Zlecenia spedycyjnego” należy dołączyć kopię: dokumentu regon, decyzji w sprawie nadania nr identyfikacyjnego NIP, wyciągu z RHB (lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności gospodarczej) oraz stosowne pełnomocnictwa.

 

Top