Upoważnienie dla LS.

Pełnomocnictwo to jest niezbędne do odbioru zarówno samej przesyłki jak i towarzyszących jej dokumentów od agenta handlingowego LS Sp. z o. o. Cargo Helper musi dysponować oryginałem upoważnienia. Prosimy o nie wypełnianie upoważnienia na papierze faksowym (termoczułym).

dokument PDF Pobierz dokument – Upoważnienie dla LS

Ponieważ czas obsługi klienta ma duży wpływ na jej koszty, proponujemy przed wysłaniem oryginalnych dokumentów, przesłanie ich kopii jako załącznik do e-maila na adres info@cargohelper.pl
Czynność ta może znacznie przyspieszyć czas obsługi Państwa firmy.

Upoważnienie dla AirNet

dokument PDF Pobierz dokument – Upoważnienie dla AirNet

 

Brak komentarzy do tej pory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pole strony jest opcja

Top